Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Alpha Pharma

Oekensestraat 140 B

8800 Roeselare

Hoofdapotheker: Bert Princen

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0544.737.350

Machtigingsnummer APB: 361705

Telefoonnummer: 051 22 23 25

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.